Novinky

25.08.2021 POZOR!!!

DÍTĚ DO KROUŽKU MUSÍ BÝT PŘIHLÁŠENO PŘED ZAHÁJENÍM ČINNOSTI KROUŽKU, JINAK NEBUDE NA KROUŽEK VPUŠTĚNO!!!

01.07.2021 KROUŽKY NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Od 1.7.2021 si můžete vybrat z nové nabídky kroužků a přihlásit na školní rok 2021/2022. Pokud budete mít k nějakému kroužku dotaz, prosím pište v období letních prázdnin na emailovou adresu ddmreditelka@seznam.cz.

STOLNÍ TENIS

Základy hry, přátelská utkání, pro dívky i chlapce. Kroužek bude probíhat v herně tělocvičny U Dubu, jednou za 14 dní. Pro děti z 3. - 9. třídy.

Vrácení úplaty za kroužky z důvodu COVID - V případě omezení činnosti z důvodu nařízení MŠMT (COVID) bude účastníkovi vrácena část úplaty za neuskutečněné hodiny. Pokud bude vzdělávání poskytnuto distančním způsobem, úplata se nevrací. Pouze pro stávající členy skupiny.

Kód 110317
Název STOLNÍ TENIS
Místo konání Tělocvična U Dubu
Hlavní vedoucí Bohumír Kalous
Věková skupina 8-14 let
Vybavení na kroužek Informace na zahajovací schůzce 4.10. v tělocvičně U Dubu
V ceně zahrnuto Vedoucí + ostatní
Jiná ujednání 15 lekcí/rok - cena 1 lekce 50,-- Kč
Cena 1. pololetí 375,- Kč
Cena rok 750,- Kč
Datum zahájení 04.10.2021
Datum ukončení 30.05.2022
Dny konání PO 15:30-17:00
Kontakt Bohumír Kalous - 723513837
Volná místa Volno